Tuesday, August 16, 2011

Filosofian tärkeimmät opetukset

Listaan tähän jotain tärkeimpiä filosofisia opetuksia, joita toivon kaikkien (ainakin oppilaideni) oppivan. Ne eivät ole missään erityisessä tärkeysjärjestyksessä.
  • Tärkeintä on oppia tulemaan toimeen tiedollisen (ja muunkin) epävarmuuden kanssa, tämä epävarmuus tiedostaen. Varmuuden tunne on vain psykologista ja se on tiedollinen virhe. Absoluuttista totuutta ei voi saavuttaa, tai vaikka voisikin, on menetelmällisesti parempi olettaa että ei voi.
  • Tiedettyjen vaihtoehtojen lisäksi on myös muita mahdollisia vaihtoehtoja. Uusia vaihtoehtoja voi myös keksiä itse.
  • Pyri muistamaan kaikki lähteesi (mitä olet mistäkin omaksunut). Siis ei vain esimerkiksi kirjat tai elokuvat, vaan myös toiset ihmiset, joilta olet omaksunut käsityksiä.
  • On tärkeä oppia ero itsen ja (toistaiseksi) kannattamiensa käsitystensä ja uskomustensa välillä. Ei pidä samastaa itseä ja jotain tiettyä uskomusta, uskomusjärjestelmää, tai edes ajattelutapaa. Identiteetit ovat itsestä irrallisia ja vaihdettavia. Itse on määrittelykysymys. Identiteetit ovat harvoin rationaalisesti valittuja.
  • Kriittinen ajattelu ei tarkoita kritisoimista. Se tarkoittaa rationaalisuutta, eli myös kriittistä kehumista silloin kun se on perusteltua.
  • Kritiikki on paras muotoilla kysymykseksi. Se opettaa myös (tiedollista) nöyryyttä. Myös kritiikki on hyvin todennäköisesti virheellistä, mikä on syytä muistaa.
  • Hyväntahtoisen tulkinnan periaate: Pyri tulkitsemaan toisia niinkuin he olisivat eettisesti, älyllisesti ja tiedollisesti erinomaisia.
Toivottavasti jatkan tätä luetteloa vielä myöhemmin.

No comments: