Sunday, February 24, 2008

Lapsiporno ja viranomaisten mielivalta

Huolestuttavaa. Huomasin Iltalehden nettiversiossa uutisen, josta alla ote:

"Erityisesti nettivapauden puolustajat ovat närkästyneet siitä, että poliisi liitti suodatuslistalleen nettiaktivisti Matti Nikin sivut, joilla on julkaistu sekä Suomen KRP:n että ulkomaisten poliisien suodatuslistoja. Esimerkiksi nettivapautta ajava Effi ry on vaatinut poliisia selvittämään, miksi se suodattaa sensuurin vastaisia sivuja. [...]
Koska suodatus on vielä kaikkea muuta kuin kattavaa, suuri osa netin käyttäjistä pääsee halutessaan vapaasti tutustumaan Nikin listoihin ja myös linkkien takana oleviin pornosivustoihin, joilla esiintyjät ovat pitkälti teini-ikäiseltä vaikuttavia tyttöjä ja poikia.
Henriksson epäilee kritiikin voivan liittyä siihen, etteivät kaikki miellä teinipornoa lapsipornoksi. Suomessa suojaikäraja on pornossa 18 vuotta. Sillä ei ole merkitystä, että kuvat voivat olla laillisia maassa, jossa palvelin toimii."
- http://www.iltalehti.fi/uutiset/200802247292886_uu.shtml

Ylipäätään "suodattaminen" (tai sen yrittäminen) on epäilyttävää ja sensuurin vastaisten sivujen suodattaminen etenkin, mutta silmääni pisti kohta, jossa mainitaan että suodatetuilla sivuilla "esiintyjät ovat pitkälti teini-ikäiseltä vaikuttavia tyttöjä ja poikia".

Lapsipornoahan on kauhisteltu jo kauan ja siitä mielellään esitetään kaikenlaisia kauhukuvia. Niiden ansiosta useimmille tulee jo sanasta "lapsiporno" mieleen vauvojen tai alle kouluikäisten raiskaaminen. Ja se tietysti onkin tarkoitus, koska sillä saadaan aikaan haluttu reaktio yleisössä.

Mutta nyt ilmeisesti poliisi onkin yhdistänyt sanan "lapsiporno" teini-ikäisiin ja väittää jopa teini-ikäisiltä vaikuttavien esiintyjien käyttämisen pornossa olevan lapsipornoa. Kuka kumma arvioi, milloin joku vaikuttaa teini-ikäiseltä? Jos mummolla on lapsekkaat peppipitkätossu-letit, riittääkö se? Jos käsitteet eivät ole selviä ja tarkkoja, ollaan viranomaisten mielivallan armoilla, eikä siitä ole pitkä matka totalitarismiin.

Päätin yrittää löytää laista hieman tarkennusta (alla lyhentäen kopioitu ote):

Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista 1.12.2006/1068

Tämän lain tarkoituksena on lasten ja heidän perusoikeuksiensa suojaamiseksi edistää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää pääsy ulkomailla ylläpidettäviin lapsipornosivustoihin.

Tässä laissa tarkoitetaan
lapsipornosivustolla lasta esittävän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämistä internetin kautta
Poliisi voi laatia, ylläpitää ja päivittää luetteloa lapsipornosivustoista.
Poliisin 4 §:n mukaisesti laatimat luettelot ovat salassa pidettäviä.
- http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061068

Tästä otteesta selviää, että poliisi voi haluamallaan tavalla tehdä luetteloita, joiden sisältöä sen ei tarvitse paljastaa kenellekään. Kuka pitää huolta siitä, että luettelo sisältää vain ja ainoastaan lapsipornosivustojen osoitteita?

Entä mitä on "sukupuolisiveellisyys"? Yritin selvittää asiaa ja löysin seuraavaa (taas lyhentäen kopioitu ote):


Rikoslain 17 luvussa lapsipornografiaan liittyvistä rikoksista säädetty seuraavasti:18 § (9.7.20047/650)

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminenJoka valmistaa, pitää kaupan tai vuokrattavana, vie maasta, tuo maahan tai Suomen kautta muuhun maahan taikka muuten levittää kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään

1) lasta,

2) väkivaltaa tai

3) eläimeen sekaantumista,

on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi.18 a § (9.7.2004/650)

Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen
Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisessä

1) lapsi on erityisen nuori, [...]19 § (9.7.2004/650)

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoJoka oikeudettomasti pitää hallussaan valokuvaa, videonauhaa, elokuvaa tai muuta todellisuudenmukaista kuvatallennetta, jossa esitetään 18 §:n 4 momentissa tarkoitettua lasta sukupuoliyhteydessä tai siihen rinnastettavassa seksuaalisessa kanssakäymisessä taikka muulla sukupuolisiveellisyyttä ilmeisen loukkaavalla tavalla, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Rikoslaissa 20 luvussa lapsiin kohdistuvista rikoksista säädetty seuraavasti:

6 § (24.7.1998/563)

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Joka

1) on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa [...]

on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä [...]

Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei kuitenkaan pidetä 1 momentissa tarkoitettua tekoa, jos osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.- http://lugos.fv.fi:8001/Rikoslain_17_luku_
lapsipornografiaan_liittyvat.pdf


Laissa näyttää olevan useampiakin kyseenalaisia kohtia.
Lapsipornon pelkän hallussapidon tekeminen laittomaksi, kun kyseessä voi olla pelkkä tiedosto, saattaa olla vaarallista. En ole asiantuntija, mutta käsittääkseni esim. kuvatiedostoja voidaan kätkeä muihin tiedostoihin ja lisäksi hakkerit voivat käyttää pahaa-aavistamattomien, tavanomaisten netinkäyttäjien tietokoneita palvelimina tai kuviensa tallennuspaikkoina, ilman että tavallinen käyttäjä osaa sitä edes epäillä. Epämiellyttävä ajatus. Mutta vielä epämiellyttävämpää olisi joutua vankilaan lapsipornon hallussapitäjänä jonkun tuollaisen hakkerin toiminnan takia.
Olin kuitenkin etsimässä määritelmää sukupuolisiveellisyydelle...

Lainauksen perusteella "sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitettämällä"
1) lasta,
2) väkivaltaa tai
3) eläimeen sekaantumista
voi saada syytteen. Tästä ei selvinnyt, mitä tuo sukupuolisiveellisyyden loukkaaminen on, mutta voi olettaa sillä tarkoitettavan seksiaktien kuvaamista, jos näihin akteihin liittyy yksi tai useampi luetelluista asioista. Tarkoittaako tämä, että sadomasokistisen seksin kuvaaminen on myös laitonta?

Se ainakin selvisi, että lain mukaan todellakin lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Siis pakolainen, joka ei voi todistaa henkilöllisyyttään ja näyttää (kenen tahansa viranomaisen mielestä?) lapselta, on lain mukaan lapsi? Näinkö tämä pitäisi ymmärtää?

Vaikka siis lapsipornoa maalaillaan mahdollisimman synkillä väreillä, jotta kaikille syntyisi edellä mainitsemani mielikuva vauvojen raiskaamisesta, sen kuvaamat henkilöt ovatkin vain alle 18-vuotiaita, hyvinkin mahdollisesti itse vapaa-ehtoisia. Vasta törkeässä rikoksen versiossa on kyse "erityisen nuorista" lapsista. Mielestäni on varsin pelottavaa (ja törkeää!) jos viranomaiset tarkoituksellisesti johtavat kansalaisia harhaan tällaisilla käsitekikkailuilla. Mitä tässä usein naurettavaksikin menevässä lapsipornon metsästyksessä oikeasti on takana?

Laissa tulee esiin myös toinen ihmeellinen ikärajoihin liittyvä asia. Korkeintaan 15-vuotiaan kanssa sukupuoliyhteydessä (tms.) olemalla voi saada syytteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä - paitsi jos osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. Taas arvion tekeminen jäänee viranomaisille; ainakaan tässä ei asiasta enempää mainita. Voisi kuvitella, että esim. psykiatri voisi olla tavallista kyttää parempi arvion tekemisessä, mutta jos muita kriteerejä ei ole, taitaa ratkaisu aina jäädä subjektiiviseksi.

Mutta tuosta tuli mieleeni tämän poikkeuksen yhdistäminen lapsipornoon. Entä jos sen käyttäjä on henkiseltä tai ruumiilliselta kypsyydeltään suurin piirtein samalla tasolla kuvissa esitettyjen (siis 18-vuotiasta nuoremman näköisten) henkilöiden kanssa? Laissa näitä asioita ei ole yhdistetty, mutta niiden välinen analogia on kuitenkin ilmeinen. 18-vuotias saa kyllä katsella pornoa, mutta jos viranomaisen mielestä siinä esitetään alle 18-vuotiaan näköisiä ihmisiä, teko muuttuu rikokseksi. Näin siis, vaikka sama 18-vuotias saa harrastaa seksiä vaikka 16-vuotiaan kanssa täysin laillisesti, kunhan he ovat yhtä mielivaltaisen viranomaispäätöksen mukaan kypsyydeltään suurin piirtein samalla tasolla.

Ovatkohan Suomen lait ylipäätään yhtä epämääräisiä ja viranomaisten mielivaltaa suosivia? Ainakin käsite "sukupuolisiveellisyys" jäi minulle edelleen epäselväksi, koska en siihen löytänyt määritelmää finlexistä. Olisin kiitollinen, jos joku asiasta paremmin tietävä selvittäisi asian minullekin.

Erityisesti minua ihmetyttää, kuinka sukupuolisiveellisyyttä voi loukata? Kyseessähän on ilmeisen abstrakti käsite. En tiennyt että sellaisia voi loukata tai että sellaiset voisivat loukkaantua. Kuka määrittelee sukupuolisiveellisyyden tai sen, milloin sitä on loukattu?

No comments: