Thursday, December 19, 2013

Kouluperinteistä ja lapsilähtöisestä kasvatuksesta

Vesa-Matti Saarakkala, "kansanedustaja (ps.) Kurikasta" kirjoitti Ilkassa, että "Jouluperinteistä on pidettävä kiinni". Kyseessä on juuri sellainen propaganda, jota on tuskallista edes lukea, mutta kommentoin tässä silti muutamaa lainaamaani kohtaa.


"[...] suomalaisten lasten oikeus nauttia jouluna perinteisistä traditioista kouluissaan on tullut viime vuosina uhatuksi."
"Monimuotoisista kulttuurisista aineksista sekä kaikista kulttuurikristillisistä perinteistä riisutut joulujuhlat pahimmassa tapauksessa hämmentävät lasta ja voivat vaikuttaa kielteisesti hänen viihtyvyyteen oppilaitoksessaan."


Ikäänkuin lapset nauttisivat erityisesti uskonnollisista tai muistakaan traditioista! Kokemukseni mukaan ne uskonnolliset asiat lähinnä herättivät myötähäpeää noloudellaan tai olivat ahdistavia. On joka tapauksessa naurettavaa väittää, että niiden poistaminen olisi hämmentävää tai vaikuttaisi kielteisesti kouluviihtyvyyteen. Katsomuksellisesti neutraaleihin juhliin voisivat kaikki osallistua, mikä lienee edellytys yhteisöllisyyden kehittämiselle. Koululaiset voisivat pitää hauskat, itse suunnittelemansa juhlat, mikä voisi lisätä viihtyvyyttä. Uskontoa ei yleensä yhdistetä etenkään Suomessa hauskuuteen, hyvästä syystä.

Kaikki
 traditiot ovat aikuisia - eivät lapsia - varten. Vasta aikuisille ne muodostuvat perinteiksi ja joillekin heistä menneisyyden kuviteltujen kulta-aikojen muistelun aiheiksi. Ehkä jotkut heistä niistä "nauttivatkin". Luultavasti tärkein syy traditioihin on kuitenkin vain luovuuden vähyys. Opettajilla ei ole aikaa suunnitella juhlia, joten vanhan toistaminen on helppo ratkaisu. Innovatiivisuutta on peräänkuulutettu vimevuosina kovasti, mutta ilmeisesti edes kaikki kansanedustajat eivät ymmärrä, että se on perinteen vastakohta. Miksei anneta lasten suunnitella omia juhliaan? Voisi olla lapsille varsin hyödyllistä ja luovuutta kehittävää ja pääsevät opettajatkin hieman vähemmällä tai saavat ainakin vaihtelua."Erityisesti tiettyjä vähemmistöuskontoja tunnustavien yksilöiden määrän kasvu peruskouluissa sekä radikaalien vapaa-ajattelijoiden painostus ovat saaneet jotkut koulut lopettamaan kokonaan joulujuhlien järjestämisen."

On siis "radikaalia" vaatia eettisyyttä ja vaikkapa kaikkien perustuslaissa määrätyn yhdenvertaisuuden toteutumista. Jotkut ihmiset eivät ilmeisesti sellaisista välitä, vaan haluavat alistaa kaikkia muita parhaansa mukaan oman uskontonsa nimissä. Ihan niin kuin heidän uskontonsa opettaakin. Vai mitä se opettaakaan? Ainakin, että "hedelmistään puu tunnetaan". Onko ihme, jos tällaista pahuutta vastenmielisenä pitävät ihmiset eroavat kirkosta joukoittain, etenkin näin joulun alla?

Kukaan ei kiellä kristittyjä tai muita katsomuksellisia ryhmiä järjestämästä omia juhliaan. Koulujen ei kuitenkaan tarvitse, eikä kuulu, järjestää millekään uskonnolliselle ryhmälle tilaisuuksia uskonnonharjoitukseen. Eikä etenkään kuulu pakottaa ketään - myöskään uskontokunnan jäseniä - osallistumaan uskonnonharjoitukseen. Koulu olkoon katsomuksellisesti neutraali ja antakoon koululaisten itse suunnitella ja toteuttaa juhlansa - ei kai niitä koulun juhlia aikuisia varten järjestetä? Tämä olisi lapsilähtöistä kasvatusta, mitä kai nykyään kasvattajille yritetään opettaa.

Yhdenvertainen Suomi - kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta löytyy osoitteesta 
yhdenvertainensuomi.fi. Jos olet kanssani samoilla linjoilla, suosittelen siihen perehtymistä.

No comments: